פרויקט: לכל אישה יש שם

הרבנות/משרד הפנים עברה  על חוק השמות והנהלים שנקבעו מכוחו, וכך, תוך פגיעה בזכותן של נשים לשוויון ואוטונומיה, ובניגוד ברור לקבוע בחוק, משתנה שם משפחתה של האישה הנישאת לשם משפחתו של בן זוגה. יצוין כי הדבר נעשה מבלי לשאול את האישה לדעתה, ולעיתים בניגוד לרצונה המפורש. מרכז תמורה מבקש להבהיר במסגרת פעילותו בתחום כי שינוי שם המשפחה לא רק שאיננו חוקי ופוגע בזכותן של נשים לשוויון, כבוד והגדרה עצמית, אלא מסב לאישה נזקים רבים היות ושינוי שם המשפחה מתבצע לעיתים באופן אוטומטי ברשויות נוספות (קופות חולים, מקומות עבודה, בנקים וכיו"ב) – ומחייב את האישה לחזור לכלל רשויות הללו ולהשיב את שם משפחתה הקודם.

 

התיקים / הפעילויות:

•              ריי ביטון - חוק השמות.

בעקבות הזכייה של מרכז תמורה - נשים יוכלו לתבוע בכוחות עצמן באם שונה שם משפחתן מבלי שחתמו על טופס מיוחד.