קידום השוויון בקבלת שירותים ומוצרים

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000, נחקק במטרה לקדם את השוויון ולמנוע את ההפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובהספקת מוצרים ושירותים. בהתאם לחוק חל איסור על כל מי שעיסוקו (לרבות בעלים, מחזיק, מנהל ומי שאחראי בפועל) בהספקת מוצר או שירות ציבורי או הפעלה של מקום ציבורי להפלות בהספקת המוצר או השירות הציבורי, במתן הכניסה למקום הציבורי או במתן שירות במקום הציבורי מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות. 

הפליה במוצרים ושירותים באה לידי ביטוי בסירוב למתן שירות או מתן שירות באופן חלקי או/ו לא שוויוני. למשל, א/נשים שלא הוכנסו למועדון בשל מוצאם

בהתאם לחוק ביצוע של הפליה כמתואר לעיל הינה עבירה, אשר ניתן לתבוע בגינה בהליך אזרחי בביהמ"ש, ואשר בצידה מוטל קנס. כך, בית-המשפט יכול לחייב את הנתבע לשלם פיצוי ללא הוכחת נזק בסכום של עד 50,000 ₪.

 כך למשל, המרכז מסייע לאזרחים/יות בהגשת תביעות בגין אי הכנסתם למועדון או סירוב למתן שירות בגין גזעם או מינם.

 

למידע נוסף, ניתן לפנות אלינו בלחיצה על - "צרו קשר".