קידום שוויון - חלוקת משאבים

"פוליטיקה היא עיסוק בו נקבע מי מקבל מה, מתי ואיך".[1] 

היעדר חלוקת משאבי המדינה באופן שוויוני, בינהם קרקעות, תקציבים ושירותים, מהווה בסיס ליצירה ושימור של פערי מעמדות במדינה. 

לפיכך, במסגרת הפעילות במרכז, אנו מבקשות לדאוג כי בהתאם לחוק ותוך צמצום השפעות פוליטיות, תעשה חלוקה שוויונית של משאבי המדינה. 

לצורך הגשמת היעד, אנו מבקשות לעלות את היעדר החלוקה לשווינית לשיח הציבורי באמצעות השתתפות בפורומים ציבוריים, פעילות פרלמנטרית והישענות על הזירה המשפטית. 

בדפי האתר השונים ניתן לקרוא על מרבית העשייה שלנו בנושא. 

 

[1] Harold D. Lasswell, Politics: Who Gets What, When & How, 11 (1936.