הזכות לדיור ציבורי

תקציר


"כבודו של האדם כולל בחובו... הגנה על מינימום הקיום האנושי... אדם המתגורר בחוצות ואין לו דיור, הוא אדם שכבודו כאדם נפגע; אדם הרעב ללחם, הוא אדם שכבודו כאדם נפגע; אדם שאין לו גישה לטיפול רפואי אלמנטרי, הוא אדם שכבודו כאדם נפגע; אדם הנאלץ לחיות בתנאים חומריים משפילים, הוא אדם שכבודו כאדם נפגע" (השופט ברק, פס"ד גמזו).

 

הזכות לדיור נאות היא זכות מוכרת במשפט זכויות האדם הבין-לאומי. מדינת ישראל קיבלה על עצמה התחייבות לכבד זכות זו, המוגנת באמנה הבין-לאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, שישראל צד לה. כיום, זכות זו מוגנת באופן חלקי מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

 

הזכות לדיור נאות מבטיחה לכל אדם דיור בר השגה, בהתבסס על ההנחה שזוהי זכות בסיסית שאינה תלויה במצבו הכלכלי של אדם. לכל אדם זכות לשוויון בדיור ולנגישות לדיור. לכל אדם זכות לתנאי פרטיות ומרחב מחיה הולמים, שיאפשרו לו לקיים את חיי משפחתו בפרטיות. יותר מכך, כל אדם זכאי להגנה מפני הפרעה לשימושו בקניינו, כלומר נגישות לשירותים בסמוך למקום מגוריו או לזכותו שלא יפונה מביתו באופן שרירותי.

 

כך, במרכז אנו מבקשות לסייע לדיירים/יות בדיור הציבורי אשר אינם מקבלים מענה מהחברות המשכנות.

הסיוע בא לידי ביטוי בהעברת סדנאות מידע במרכזי דיור שונים, ובסיוע פרטני.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 למידע נוסף, ניתן לפנות אלינו בלחיצה על - "צרו קשר".