קידום שוויון - בהקצאות ובמרחבים ציבוריים

תקציר


 

קידום השוויון בנגישות של מופלים על רקע עדתי ומגדרי במערכות החינוך, בהקצאת משאבים, במקומות עבודה ובמועדונים, מעורבותה העיקרית של תמורה בפרויקטים היא משפטית, כגון הגשת תביעה נ' הפליה, בחינה של אפשרות לבג"ץ וכדומה.