הזכות לחינוך

תקציר


הזכות לחינוך היא זכות מוכרת במשפט זכויות האדם הבין-לאומי. מדינת ישראל קיבלה על עצמה התחייבות לכבד זכות זו, המוגנת באמנה הבין-לאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, שישראל צד לה. במשפט הישראלי הזכות לחינוך טרם עוגנה במישור החוקתי.

 

לזכות זו אלמנטים רבים כגון: חינוך יסודי חובה וחינם לכל; חינוך מקצועי ונגיד לכל; חינוך גבוה פתוח לכל על בסיס הישגים אקדמיים; חינוך חופשי מהפליה; חינוך בהתאם לתרבויות השונות ועוד.

 

אחד מהכלים לקידום הזכות, הוא הגשת עתירה לערכאות משפטיות שונות, שם השופטים נוקטים בגישה רחבה לשם החלתה. במרכז תמורה אנו פועלות לקידום הזכות בזירה המשפטית, בהינתן המצב החוקתי הנהוג והפרקטיקה המשפטית כפי שתוארו להלן.

 

לדוגמה, פסק דין בעניין "עמנואל", בו המרכז תבע  את בית הספר החרדי לבנות "בית יעקב" וזכה בפיצוי כספי לטובת הורי הילדות שהופרדו והופלו בבית הספר בשל מוצאן הספרדי.

 

מאבקנו למען השוויון בחינוך לא נעצר בזירה המשפטית בלבד. אנו פועלות גם בזירה החינוכית על ידי העברת סדנאות בבתי-ספר שונים ברחבי הארץ בנושא השוויון וקידומו.

 

ניתן לקבל פרטים נוספים ולהזמין סדנאות בלחיצה על - "צרו קשר".