קידום שוויון - הזכות לבריאות ואוטונומיה


הזכות לבריאות היא זכות מוכרת במשפט זכויות האדם הבין-לאומי. מדינת ישראל קיבלה על עצמה התחייבות לכבד זכות זו, כנגזרת של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. 

 

זכות זו כוללת את זכותו של אדם לקבלת טיפול רפואי; הזכות לשמירה על פרטיותו של מטופל; הזכות להגנה על אוטונומיית הרצון שלו; הזכות להיעדר אפליה בגישה לטיפול רפואי; איכות סביבה שאינה פוגעת בבריאות האדם ועוד.

זכות זו מוצאת ביטויה בחוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996, ובחוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994.
 
במרכז, אנו מבקשות לדאוג כי מימוש זכות זו לא תושפע ממאפיניו הסוציו-דמוגרפיים של הפרט. לפיכך, אנחנו מבקשות לקדם פרויקטים שבמסגרתם תובטח לכל חולה את הזכות לקבל טיפול רפואי הולם. לצד הפרויקטים לעיל, אנו מובילות מאבקים פרלמנטרים ומשפטים בנושא. 
 

ניתן לקבל פרטים נוספים בלחיצה על - "צרו קשר".